Wygodne rozwiązanie dla Klienta indywidualnego – kompleksowe zlecenie prowadzenia sprawy na wszystkich jej etapach.

Zlecenie prowadzenia sprawy w przypadku postępowania przed sądem lub innym organem jest najwygodniejszą dla Klienta formą współpracy z radcą prawnym. Reprezentacja Klienta przez profesjonalnego pełnomocnika już na etapie przedsądowym pozwala na uniknięcie błędów przy precyzowaniu stanowiska, określeniu wysokości roszczenia, przedstawieniu niezbędnych dowodów. Reprezentacja przez profesjonalnego pełnomocnika przed organem administracyjnym pozwala na dokładne sprecyzowanie wniosku i określenie jego zakresu.

Korespondencja w toku postępowania doręczana jest pełnomocnikowi, który dba o zachowanie wszelkich terminów procesowych, sporządza pisma w toku procesu i reprezentuje Klienta na każdym posiedzeniu. Wymiana informacji na temat prowadzonego postępowania odbywa się według wyboru Klienta: e-mail, telefon, spotkanie w Kancelarii. Wobec tego pobyt Klienta zagranicą nie stanowi problemu w prowadzeniu sprawy.

Kompleksowe zlecenie sprawy przez Klienta indywidualnego nie ogranicza się tylko do postępowania sądowego i administracyjnego. Istnieje również możliwość współpracy w zakresie nabywania i zbywania nieruchomości. W tym zakresie oferuję możliwość skorzystania z tzw. audytu nieruchomości m.in. pod kątem obciążeń nieruchomości i możliwości jej zagospodarowania, a ponadto sporządzenie przedwstępnej umowy sprzedaży, analizę umowy deweloperskiej, asystę prawną przy sporządzaniu aktu notarialnego.

Umowa o stałą obsługę prawną – najkorzystniejsze rozwiązanie w biznesie.

więcej…

Bądź w kontakcie

Kontakt

Kancelaria czynna jest w godzinach od 8 do 16. Istnieje możliwość umówienia spotkania w innym dogodnym dla Państwa terminie. Przed wizytą w Kancelarii rekomenduję kontakt telefoniczny.

adres teledon
ul. Ogrodowa 23 lok. nr 2 14-300 Morąg

tel. 600 606 295