Moja specjalizacja

Radca prawny Agata Sadowska podejmuje się również reprezentacji Klienta podczas negocjacji biznesowych, w postępowaniach ugodowych i mediacjach. Doradza również w zakresie najbardziej optymalnych dla Klienta form prowadzenia działalności.

 • rozwód, separacja,
 • alimenty,
 • kontakty z dzieckiem,
 • władza rodzicielska,
 • ustalenie, zaprzeczenie ojcostwa,
 • podział majątku,
 • rozdzielność majątkowa (również z datą wsteczną)
 • stwierdzenie nabycia spadku,
 • dział spadku,
 • roszczenie o zachowek,
 • unieważnienie testamentu
 • odszkodowanie i zadośćuczynienie,
 • reprezentacja przed Wojewódzką Komisją ds. Orzekania o Zdarzenia Medycznych,
 • reprezentacja zarówno dłużnika, jak i wierzyciela w postępowaniu egzekucyjnym,
 • wyjawienie majątku dłużnika,
 • powództwo przeciwegzekucyjne,
 • ochrona interesów osób niebędących dłużnikami, których majątek został niezasadnie zajęty,
 • wezwania do zapłaty,
 • negocjacje z wierzycielami/dłużnikami,
 • powództwo przeciwko wspólnikom spółki/członkom zarządu sp. z o.o.,
 • skarga pauliańska (powództwo przeciwko osobie trzeciej, której dłużnik przekazał majątek celem jego wyzbycia się
 • odwołania od decyzji,
 • pomoc w uzyskaniu zezwoleń i koncesji,
 • analiza prawna i zaskarżanie aktów organów jednostek samorządu terytorialnego,
 • reprezentacja przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym,
 • reprezentacja na wszystkich etapach postępowania administracyjnego w tym m.in. przed:
  – Samorządowym Kolegium Odwoławczym,
  – Urzędem Skarbowym,
  – Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa (Agencją Nieruchomości Rolnych),
  – Inspekcją Transportu Drogowego,
  – Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska,
  – Inspektorem Nadzoru Budowlanego,
  – Inspekcją Sanitarno-Epidemiologiczną
 • reprezentacja obwinionego/pokrzywdzonego/oskarżyciela posiłkowego,
 • kolizje drogowe,
 • wsparcie prawne przedsiębiorców w przedmiocie odpowiedzialności w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą
 • wsparcie prawne funkcjonariuszy Policji w sprawach związanych ze służbą,
 • postępowanie dyscyplinarne, w tym reprezentacja funkcjonariuszy Policji przed Rzecznikiem Dyscyplinarnym
 • obsługa prawna inwestycji budowlanych,
 • audyt stanu prawnego nieruchomości,
 • sprawy o zasiedzenie,
 • sprawy o eksmisję,
 • podział do korzystania,
 • postępowanie wieczystoksięgowe,
 • dopuszczenie do posiadania,
 • podatki od nieruchomości
 • wsparcie prawne wykonawcy na wszystkich etapach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
 • dochodzenie roszczeń na rzecz podwykonawcy,
 • odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej,
 • kompleksowa obsługa prawna zamawiającego
 • kompleksowa obsługa prawna przedsiębiorców, stowarzyszeń i spółek prawa handlowego,
 • projekty umów i kontraktów,
 • postępowanie rejestrowe
 • reprezentacja płatników i ubezpieczonych przed Zakładem Ubezpieczeń Społecznych oraz na etapie postępowania sądowego,
 • sprawy o podleganie ubezpieczeniom

Mecenas Sadowska nie odmawia prowadzenia spraw innych niż wyżej wymienione, w których posiada odpowiednie przygotowanie merytoryczne.

Bądź w kontakcie

Kontakt

Kancelaria czynna jest w godzinach od 8 do 16. Istnieje możliwość umówienia spotkania w innym dogodnym dla Państwa terminie. Przed wizytą w Kancelarii rekomenduję kontakt telefoniczny.

adres teledon
ul. Ogrodowa 23 lok. nr 2 14-300 Morąg

tel. 600 606 295