OPŁATA ADIACENCKA

Definicja ustawowa wskazuje nam, że przez opłatę adiacencką należy rozumieć opłatęopłata adiacencka ustaloną w związku ze wzrostem wartości nieruchomości spowodowanym budową urządzeń infrastruktury technicznej z udziałem środków Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego, środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, albo opłatę ustaloną w związku ze scaleniem i podziałem nieruchomości, a także podziałem nieruchomości. Z uwagi na założony przeze mnie temat przewodni bloga dziś skupię się na kwestiach związanych z budową urządzeń infrastruktury technicznej, przez które należy rozumieć budowę drogi oraz wybudowanie pod ziemią, na ziemi albo nad ziemią przewodów lub urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, ciepłowniczych, elektrycznych, gazowych i telekomunikacyjnych. Czytaj dalej „OPŁATA ADIACENCKA”

Gdy alkomat wskazuje inne wartości niż zero.

Szanowni Państwo, na wstępie pragnę wyraźnie zaznaczyć, że nie popieram i nie polecam prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych po spożyciu alkoholu.

Jednakże stało się. Przyjmijmy, że Pan Marian (dobór imienia losowy i zupełnie przypadkowy) został zatrzymany do kontroli drogowej i poddany badaniu alkomatem. Na co powinien zwrócić uwagę Pan Marian?

policja morąg

Czytaj dalej „Gdy alkomat wskazuje inne wartości niż zero.”