OPŁATA ADIACENCKA

Definicja ustawowa wskazuje nam, że przez opłatę adiacencką należy rozumieć opłatęopłata adiacencka ustaloną w związku ze wzrostem wartości nieruchomości spowodowanym budową urządzeń infrastruktury technicznej z udziałem środków Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego, środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, albo opłatę ustaloną w związku ze scaleniem i podziałem nieruchomości, a także podziałem nieruchomości. Z uwagi na założony przeze mnie temat przewodni bloga dziś skupię się na kwestiach związanych z budową urządzeń infrastruktury technicznej, przez które należy rozumieć budowę drogi oraz wybudowanie pod ziemią, na ziemi albo nad ziemią przewodów lub urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, ciepłowniczych, elektrycznych, gazowych i telekomunikacyjnych.

Zapewne większość z Państwa nie spotkała się z terminem „opłata adiacencka” ale już z koniecznością partycypowania w kosztach budowy wodociągu czy też budowy drogi już tak. Nie będę rozpisywać się nad szczegółowymi regulacjami ustawowymi dotyczącymi opłaty adiacenckiej lecz postaram się wskazać Państwu kluczowe w mojej ocenie zagadnienia z nią związane i to co może być dla Państwa najważniejsze. Mianowicie gmina nie może nałożyć na Państwa obowiązku uczestniczenia w kosztach budowy infrastruktury technicznej w innej formie niż poprzez wydanie decyzji ustalającej opłatę adiacenką. Wszelkie dobrowolne wpłaty zalecane mieszkańcom na rzecz budowy kanalizacji, uchwały nakładające na mieszkańców obowiązek wpłacenia określonych kwot, które zostaną następnie doliczone do kosztów inwestycji wodociągowej nie znajdują potwierdzenia w przepisach prawa, ponieważ właściciele nieruchomości uczestniczą w kosztach budowy urządzeń infrastruktury technicznej wyłącznie przez wnoszenie na rzecz gminy opłat adiacenckich. Przykładowo jeżeli jesteście Państwo właścicielami nieruchomości położonej na osiedlu domków jednorodzinnych, na którym gmina przeprowadzi inwestycję i zamiast jeździć po wiecznie kurzącej się i nieprzejezdnej w czasie deszczu szutrówce zostanie wybudowana droga i chodniki to możecie Państwo się spodziewać decyzji ustalającej opłatę adiacenką. W skrócie chodzi o to, że Państwa nieruchomość zyskała na wartości ponieważ prowadzi do niej piękna, szeroka i równa droga wybudowana ze środków pochodzących z budżetu samorządu. Decyzja może być wydana dopiero po zakończeniu danej inwestycji. Nie może być tak, że jako pierwsza zostanie wydana decyzja o ustaleniu opłaty, Państwo wniesiecie taką opłatę, a następnie rozpocznie się realizacja inwestycji. Oczywiście w razie gdyby kwestionowali Państwo wysokość wzrostu wartości nieruchomości ustaloną w takiej decyzji lub wycena rzeczoznawcy sporządzona w toku postępowania zawierałaby nieprawidłowości to od takiej decyzji przysługuje odwołanie.

Wysokość opłaty adiacenckiej wynosi nie więcej niż 50% różnicy między wartością, jaką nieruchomość miała przed wybudowaniem urządzeń infrastruktury technicznej, a wartością, jaką nieruchomość ma po ich wybudowaniu. Wysokość stawki procentowej opłaty adiacenckiej ustala rada gminy w drodze uchwały.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Bądź w kontakcie

Kontakt

Kancelaria czynna jest w godzinach od 8 do 16. Istnieje możliwość umówienia spotkania w innym dogodnym dla Państwa terminie. Przed wizytą w Kancelarii rekomenduję kontakt telefoniczny.

adres teledon
ul. Ogrodowa 23 lok. nr 2 14-300 Morąg

tel. 600 606 295