• Radca Prawny
  Agata Sadowska

  Specjalizuje się w prawie cywilnym, rodzinnym i administracyjnym w szczególności w prawie zamówień publicznych, prawie transportowym oraz w prawie samorządowym.

  Krajowa izba radców prawnych

MECENAS AGATA SADOWSKA

Kim jestem?

Radca prawny Agata Sadowska jest absolwentką Wydziału Prawa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, studiów podyplomowych z zakresu zamówień publicznych oraz z zakresu audytu i kontroli wewnętrznej. Radca prawny Agata Sadowska uczestniczyła również w licznych szkoleniach z zakresu prawa zamówień publicznych oraz w zakresie warunków kontraktowych dla budowy FIDIC.

Mecenas Sadowska

 

Mecenas Sadowska od 2014 r. należy do Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie. Egzamin zawodowy z wynikiem pozytywnym złożyła w marcu 2017 r. uzyskując najlepszy wynik wśród zdających w OIRP w Olsztynie, a tym samym otrzymała nagrodę Dziekana OIRP w Olsztynie.

Doświadczenie zawodowe zdobywała jako pracownik samorządowy, a następnie podczas odbywania aplikacji radcowskiej współpracując przez okres trzech lat z jedną z olsztyńskich kancelarii prawnych.

Mecenas Sadowska posiada doświadczenie zarówno w obsłudze klientów indywidualnych, jak również w obsłudze przedsiębiorców, stowarzyszeń, spółek prawa handlowego oraz jednostek sektora finansów publicznych.

Mecenas Sadowska za podstawę współpracy z Klientem uważa wzajemne zaufanie, a przy świadczeniu pomocy prawnej na równi z kompetencjami merytorycznymi stawia wiarygodność i rzetelność.

Umowa o stałą obsługę prawną – najkorzystniejsze rozwiązanie w biznesie.

więcej…

Kompleksowe zlecenie prowadzenia sprawy na wszystkich jej etapach – wygodne rozwiązanie dla Klienta indywidualnego.

więcej…

Moja specjalizacja

Radca prawny Agata Sadowska podejmuje się również reprezentacji Klienta podczas negocjacji biznesowych, w postępowaniach ugodowych i mediacjach. Doradza również w zakresie najbardziej optymalnych dla Klienta form prowadzenia działalności.

 • rozwód, separacja,
 • alimenty,
 • kontakty z dzieckiem,
 • władza rodzicielska,
 • ustalenie, zaprzeczenie ojcostwa,
 • podział majątku,
 • rozdzielność majątkowa (również z datą wsteczną)
 • stwierdzenie nabycia spadku,
 • dział spadku,
 • roszczenie o zachowek,
 • unieważnienie testamentu
 • odszkodowanie i zadośćuczynienie,
 • reprezentacja przed Wojewódzką Komisją ds. Orzekania o Zdarzenia Medycznych,
 • reprezentacja zarówno dłużnika, jak i wierzyciela w postępowaniu egzekucyjnym,
 • wyjawienie majątku dłużnika,
 • powództwo przeciwegzekucyjne,
 • ochrona interesów osób niebędących dłużnikami, których majątek został niezasadnie zajęty,
 • wezwania do zapłaty,
 • negocjacje z wierzycielami/dłużnikami,
 • powództwo przeciwko wspólnikom spółki/członkom zarządu sp. z o.o.,
 • skarga pauliańska (powództwo przeciwko osobie trzeciej, której dłużnik przekazał majątek celem jego wyzbycia się
 • odwołania od decyzji,
 • pomoc w uzyskaniu zezwoleń i koncesji,
 • analiza prawna i zaskarżanie aktów organów jednostek samorządu terytorialnego,
 • reprezentacja przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym,
 • reprezentacja na wszystkich etapach postępowania administracyjnego w tym m.in. przed:
  – Samorządowym Kolegium Odwoławczym,
  – Urzędem Skarbowym,
  – Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa (Agencją Nieruchomości Rolnych),
  – Inspekcją Transportu Drogowego,
  – Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska,
  – Inspektorem Nadzoru Budowlanego,
  – Inspekcją Sanitarno-Epidemiologiczną
 • reprezentacja obwinionego/pokrzywdzonego/oskarżyciela posiłkowego,
 • kolizje drogowe,
 • wsparcie prawne przedsiębiorców w przedmiocie odpowiedzialności w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą
 • wsparcie prawne funkcjonariuszy Policji w sprawach związanych ze służbą,
 • postępowanie dyscyplinarne, w tym reprezentacja funkcjonariuszy Policji przed Rzecznikiem Dyscyplinarnym
 • obsługa prawna inwestycji budowlanych,
 • audyt stanu prawnego nieruchomości,
 • sprawy o zasiedzenie,
 • sprawy o eksmisję,
 • podział do korzystania,
 • postępowanie wieczystoksięgowe,
 • dopuszczenie do posiadania,
 • podatki od nieruchomości
 • wsparcie prawne wykonawcy na wszystkich etapach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
 • dochodzenie roszczeń na rzecz podwykonawcy,
 • odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej,
 • kompleksowa obsługa prawna zamawiającego
 • kompleksowa obsługa prawna przedsiębiorców, stowarzyszeń i spółek prawa handlowego,
 • projekty umów i kontraktów,
 • postępowanie rejestrowe
 • reprezentacja płatników i ubezpieczonych przed Zakładem Ubezpieczeń Społecznych oraz na etapie postępowania sądowego,
 • sprawy o podleganie ubezpieczeniom

Mecenas Sadowska nie odmawia prowadzenia spraw innych niż wyżej wymienione, w których posiada odpowiednie przygotowanie merytoryczne.

Jakie ?

WYNAGRODZENIE

Wynagrodzenie jest ustalane indywidualnie z Klientem w zależności od stopnia skomplikowania sprawy, wiedzy merytorycznej niezbędnej przy świadczeniu pomocy prawnej, nakładu czasu pracy oraz reprezentacji przed sądem lub innymi organami administracji publicznej.

 

porada prawna – od 75 zł + podatek VAT

sporządzenie pisma przedprocesowego – od 150 zł + podatek VAT

sporządzenie pisma procesowego – od 250 zł + podatek VAT

sporządzenie opinii prawnej – od 100 zł + podatek VAT

sporządzenie umowy – od 150 zł + podatek VAT

reprezentacja przed sądem – od 200 zł + podatek VAT

reprezentacja na rozprawie administracyjnej – od 150 zł + podatek VAT

stała obsługa prawna – od 500 zł miesięcznie + podatek VAT

Czytać

Ostatnie posty

Definicja ustawowa wskazuje nam, że przez opłatę adiacencką należy rozumieć opłatę ustaloną w związku ze wzrostem wartości nieruchomości spowodowanym budową urządzeń infrastruktury technicznej z udziałem
czytaj więcej...
Szanowni Państwo, na wstępie pragnę wyraźnie zaznaczyć, że nie popieram i nie polecam prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych po spożyciu alkoholu. Jednakże stało się. Przyjmijmy, że
czytaj więcej...
Wszyscy prawnicy mają bloga mam i ja! A tak na poważnie to czując nieustanną potrzebę dzielenia się zdobytą wiedzą chciałabym podzielić się z Państwem ciekawymi
czytaj więcej...
Bądź w kontakcie

Kontakt

Kancelaria czynna jest w godzinach od 8 do 16. Istnieje możliwość umówienia spotkania w innym dogodnym dla Państwa terminie. Przed wizytą w Kancelarii rekomenduję kontakt telefoniczny.

adres teledon
ul. Ogrodowa 23 lok. nr 2 14-300 Morąg

tel. 600 606 295